Home
DE / EN

Zaštita podatka

Zaštita vaše privatnosti prilikom korištenja naše web stranice (www.caradvisor.hr) posebno nam je važna. Stoga vas u nastavku detaljno obavještavamo o obradi osobnih podataka. Društvo Porsche Croatia d.o.o. odgovorno je za zaštitu podataka ove web stranice. U nastavku vas obavještavamo o svim obradama osobnih podataka u vezi s www.caradvisor.hr.
Ova izjava o zaštiti podataka vrijedi samo za stranicu (www.caradvisor.hr) i njezine povezane podstranice, ali ne vrijedi za internetske stranice kojima upravljaju i koje kontroliraju treći pružatelji usluga. Molio provjerite izjave o zaštiti podataka na internetskim stranicama koje kontroliraju i vode treći pružatelji usluga jer one ne podliježu našoj kontroli i društvo Porsche Croatia d.o.o. ne preuzima odgovornost za njihov sadržaj i njihove mjere za zaštitu podataka.

1. Sigurnost podataka

1.1. Društvo Porsche Croatia d.o.o. je u svrhu zaštite Vaših podataka poduzelo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere, koje Vaše podatke između ostaloga štite od gubitka, manipulacije ili neovlaštenog pristupa. Poduzete mjere podliježu redovitoj provjeri te se kontinuirano prilagođavaju aktualnom stanju tehnike.
1.2. Ako ste dobili pristupne podatke za pristup i korištenje naših online alata na internetskoj stranici, Vi preuzimate odgovornost za sigurno čuvanje svog korisničkog imena i lozinke i za čuvanje njihove tajnosti.

2. Korištenje portala od strane maloljetnih osoba

Upozoravamo da se svi alati na našim internetskim stranicama koji obrađuju osobne podatke smiju koristiti isključivo od osoba koje su navršile 16. godinu života. Zabranjeni su korištenje sustava i online alata, te iz toga proizišla obrada podataka korisnika ispod te dobne granice bez odgovarajuće privole roditelja/skrbnika. Ako unatoč tome dođe do takve obrade podataka, istu ćemo obustaviti čim dobijemo informaciju o tome.

3. Prikupljanje i obrada osobnih podataka

3.1. Podaci koje nam stavite na raspolaganje

Osobne podatke obrađujemo isključivo u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka. Ako komunicirate s nama ili unosite podatke u obrasce na našoj internetskoj stranici, primate na znanje činjenicu da se podaci koje ste naveli u odgovarajućem obrascu obrađuju u dolje opisane svrhe (vidi točku 5.).

3.2. Podaci koje prikupljamo

Kada posjećujete našu internetsku stranicu, osobni se podaci pohranjuju tehničkim automatiziranim putem preko kolačića (cookies). Detaljnije informacije o kolačićima koji se upotrebljavaju na našoj internetskoj stranici pronaći ćete pod točkom 6. te u našoj Smjernici za kolačiće

4. Partneri

Društvo Porsche Croatia d.o.o. ne provodi samostalno sve obrade osobnih podataka, već mu u tome pomažu profesionalni partneri (davatelji informatičkih usluga i agencija za istraživanje tržišta) koji djeluju po nalogu društva Porsche Croatia d.o.o. Partneri su pažljivo odabrani te odgovarajućim tehničkim i organizacijskim mjerama osiguravaju da se obrada Vaših podataka provodi u skladu s odredbama o zaštiti podataka i uz poštovanje Vaših prava. Partneri ne smiju koristiti ustupljene osobne podatke u vlastite ili reklamne svrhe niti ih prosljeđivati trećim osobama.

5. Obrade podataka na stranici car.advisor

a. Probna vožnja

Ako tijekom kreiranja ocjene izrazite želju da Vas se kontaktira u vezi s probnom vožnjom, Vaši osobni podaci iz polja za kontakt (ime, interes za kupnju, adresa i podaci za kontakt) obrađivat će se i prenositi odabranom trgovcu.
- Kategorije podataka: podaci za kontakt i identifikaciju
- Namjena: Priprema i provođenje probne vožnje
- Pravna osnova: Izvršenje ugovora ili provedba predugovornih mjera na Vaš zahtjev.
- Razdoblje pohrane: 48 mjeseci

b. Opći obrazac za kontakt

Obrazac za kontakt (pohvala/kritika): Prilikom slanja kontakt obrasca obrađivat će se Vaši osobni podaci iz polja za kontakt (podaci o vozilu, podaci o ovlaštenom partneru, ime, adresa, podaci za kontakt i tekst Vašeg zahtjeva).
- Kategorije podataka: podaci za kontakt i identifikaciju, podaci o vozilu, tekst zahtjeva
- Svrha: Odgovaranje na Vaš upit
- Pravna osnova: legitimni interes
- Razdoblje pohrane: 48 mjeseci

c. Ocjenjivanje autokuće i pruženih usluga - neverificirane ocjene

car.advisor je internetska platforma za ocjenjivanje na kojoj se nakon kupnje vozila mogu ocijeniti auto-kuće i dodatna oprema. U okviru ocjenjivanja na stranici caradvisor.hr putem CarLOG korisničkog računa, jamčite da se Vaša ocjena temelji na stvarnom posjetu auto-kući. Vaša ocjena bit će objavljena pod kraticom (ime i prvo slovo Vašeg prezimena). Temeljem toga, auto-kuća dobiva Vašu ocjenu i može Vas kontaktirati putem Vaših pohranjenih podataka (ime i prezime, broj šasije, vrsta radnog naloga/računa, marka vašeg vozila) ili izravno putem platforme car.advisor.
- Svrha: predaja neverificiranih ocjena autokuća
- Pravna osnova: čl. 6 (1) (b) GDPR (izvršenje ugovora)
- Razdoblje pohrane: 18 mjeseci ili do povlačenja/brisanja ocjene

d. Sudjelovanje u provođenju anketa o zadovoljstvu kupaca nakon korištenja određene usluge - verificirane ocjene

S pozivnicom koju ste dobili za davanje ocjene o zadovoljstvu kupaca možete sudjelovati u anketiranju putem poveznice prema www.caradvisor.hr. Pozivnicu ćete primiti putem E-mail adrese koju ste nam naveli ili, ako nije navedena E-mail adresa, SMS-om na broj svog mobilnog uređaja. Rezultat ankete će se uz prethodnu suglasnost objaviti u personaliziranom formatu pod kraticom (ime i početno slovo Vašeg prezimena) na stranici www.caradvisor.hr. Ako ste se odlučili za anonimno ocjenjivanje (kod Volkswagen osobnih vozila, Audi i Volkswagen gospodarskih vozila), Vaša ocjena neće biti objavljena i neće se pohraniti osobni podaci. Pozivnice možete u bilo kojem trenutku blokirati na sljedeći način:
- putem obrasca za blokiranje u auto-kući
- putem poveznice za otkazivanje (Unsubscribe Button) sadržane u e-mail pozivnici
- promjenom postavki u CarLOG korisničkom računu
Da biste izbrisali predanu ocjenu, morate otvoriti CarLOG korisnički račun i njemu pridružiti ocjenu
- Kategorije podataka: podaci za kontakt i identifikaciju
- Svrha: prikupljanje podataka o zadovoljstvu kupaca
- Pravna osnova: legitimni interes za poboljšanje odnosa s kupcima i usluga auto-kuća
- Primatelj podataka: pružatelji usluga istraživanja tržišta
- Razdoblje pohrane: 18 mjeseci
- Zajednički voditelj obrade: odabrani ovlašten trgovac ili ovlašteni servisni partner iz ovlaštene mreže Porsche Croatia d.o.o.

Informacije u skladu s čl. 26. Opće uredbe o zaštiti podataka

Odabrani ovlašteni trgovac ili servisni partner, provode ispitivanje o zadovoljstvu kupaca zajedno s Porsche Croatia d.o.o. (generalni uvoznik) te su navedena društva u skladu s čl. 26. Opće uredbe o zaštiti podataka u pogledu sadržaja sklopile ugovor o zajedničkoj obradi osobnih podatka. Ugovorom se sadržajno uređuje suradnja u vezi s provođenjem ispitivanja o zadovoljstvu kupaca. Pritom Porsche Croatia d.o.o. ima primarno ulogu vlasnika proizvoda (product owner). Obveze informiranja i izvješćivanja izvršavaju pojedinačno odnosno odabrani ovlašteni trgovci odnosno servisni partneri, kao i Porsche Croatia d.o.o. Prava ispitanika rješavaju se putem društva Porsche Croatia d.o.o. (gore navedeni podaci za kontakt).

6. Kolačići i Social Plug-inovi

Kolačić (cookie) je mala tekstualna datoteka koja pohranjuje internetske postavke. Gotovo svaka internetska stranica upotrebljava ovu tehnologiju. Vaš internetski preglednik preuzima tu datoteku kod prvog posjeta internetskoj stranici. Kod sljedećeg pozivanja te internetske stranice s istog krajnjeg uređaja, kolačić i informacije pohranjene u njemu šalju se natrag na internetsku stranicu koja ih je generirala (kolačić prve strane, eng. First-Party Cookie) ili se šalju na drugu internetsku stranicu kojoj pripadaju (kolačić treće strane, eng. Third-Party Cookie). Na taj način internetska stranica prepoznaje da je već bila pozvana s istog internetskoj preglednika te u nekim slučajevima prilagođava sadržaj koji se prikazuje.
6.2. Više informacija o kolačićima koji se koriste na našim stranicama pronaći ćete u našoj Smjernici za kolačiće

7. Prava ispitanika

U pogledu obrade podataka možete zahtijevati sljedeća prava koja Vam pripadaju:

7.1. Pravo na pristup osobnim podacima

Možete zatražiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci i u kojoj mjeri.

7.2. Pravo na ispravak podataka

Obrađujemo li Vaše nepotpune ili netočne osobne podatke, u svako doba možete zatražiti njihov ispravak odnosno njihovu dopunu.
Ako ste uspostavili korisnički račun, u svakom trenutku možete sami pristupiti svojim osobnim podacima te iste sami ispraviti ili dopuniti. Povrh toga svoj korisnički račun možete u svako doba i zatvoriti.

7.3. Pravo na brisanje podataka

Možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako svrha u koju su isti prikupljani više ne postoji, ako se radi o nezakonitoj obradi, ako obrada nerazmjerno zadire u Vaše zaštićene legitimne interese ili se obrada podataka oslanja na Vašu privolu koju ste povukli. Međutim, morate pritom voditi računa o mogućem postojanju drugih razloga koji bi mogli biti protivni potpunom brisanju Vaših podataka, primjerice zakonom uređene obveze pohranjivanja, postupci u tijeku, postavljanje, ostvarivanje ili obrana pravnih zahtjeva, itd.

7.4. Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo zatražiti ograničenje obrade svojih podataka, ako
- osporavate točnost Vaših podataka, i to tijekom razdoblja koje nam omogućuje provjeru točnosti podataka,
- ako je obrada Vaših podataka nezakonita, ali ste brisanje odbili i umjesto toga tražite ograničavanje korištenja podataka,
- ako nam za predviđenu svrhu podaci više nisu potrebni, a Vi ih još uvijek trebate za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva, ili
- ako ste na obradu podataka uložili prigovor.

7.5. Pravo na prenosivost podataka

Možete zatražiti da Vam podatke koje ste nam ustupili stavimo na raspolaganje u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu ako smo te podatke obrađivali na temelju Vaše dane privole ili radi izvršavanja našeg ugovora, a njihova obrada se provodi automatiziranim putem.

7.6. Pravo na podnošenje prigovora

Obrađujemo li Vaše podatke radi izvršavanja zadaća od javnog interesa, izvršavanja javnih ovlasti ili obradu temeljimo na potrebama naših legitimnih interesa, možete uložiti prigovor na obradu podataka ako postoji jači interes za zaštitom Vaših podataka. Prigovor na slanje marketinških materijala možete podnijeti u svako doba bez navođenja razloga.

7.7. Pravo na žalbu

Ako smatrate da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti osobnih podataka i time doveli do povrede Vaših prava, molimo kontaktirajte nas kako bismo mogli razjasniti sva moguća pitanja. Svakako imate pravo uložiti žalbu hrvatskoj nadležnoj instituciji za zaštitu podataka, odnosno europskom nadzornom tijelu.
Navedena se prava mogu ostvariti izravno u društvu Porsche Croatia d.o.o. slanjem poruke na E-mail adresu zastita.podataka@porschecroatia.hr.

8. Podaci za kontakt

Voditelj obrade:
car.advisor je marka tvrtke
Porsche Croatia d.o.o., Miroslava Miholića 2, HR - 10010 Zagreb
zastita.podataka@porschecroatia.hr
Kontakt podaci - zaštita podataka:

zastita.podataka@porschecroatia.hr